Kommunalt bostadsföretag ägt av Stockholms kommun med 26 512 hyreslägenheter.

Kontorsadress

Kontakt medlemsrepresentant

AB Svenska Bostäder
Division Teknik
Box 95 162 12 Vällingby

Yngve Green
Vxl: 08-508 370 00
www.svenskabostader.se

Ägandedirektiv/Övergripande miljömål

Svenska Bostäder ekologiska hållbarhetsarbete utgår från Stockholms stads miljöprogram och vår egen miljöpolicy och vi driver arbetet genom vårt miljöledningssystem. Fokus är:

  • Minimera klimatpåverkan
  • Sund inomhusmiljö
  • Fastigheter och material utan farliga ämnen
  • Effektiv avfallshantering

Specifika mål rörande energieffektivisering

Utreder alltid möjligheter med energieffektivisering vid ombyggnationen, nybyggnationen och befintliga. Svenska Bostäder följer stadens krav vid nybyggnation.

Energianvändningsmål 173 kWh/kvm.

Årlig energianvändning

2018 2017
Specifik energianvändning (kWh/kvm, år) 150,2 151,9
Kontaktperson Emma Karlsson, WSP
Publicerad
Senast uppdaterad