Signalisten är Solna stads allmännyttiga bostadsstiftelse. Tillsammans med vårt helägda dotterbolag Solnabostäder äger och förvaltar vi ca 4000 lägenheter och ca 200 lokaler i fastigheter runt om i Solna.

Kontorsadress

Kontakt medlemsrepresentant

Signalisten
Box 1104
171 22 Solna

Matilda Linse
Tfn: 08-705 22 76
www.signalisten.se

Ägandedirektiv / Övergripande miljömål

”Att förvalta ägda fastigheter med god kvalitet, hög effektivitet och till lägsta möjliga hyresnivåer inom finansiell balans.”

Signalisten arbetar för att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle där deras hyresgäster ska ha ett miljöanpassat och bra boende. Sedan 2014 är Signalisten miljödiplomerade enligt Svensk miljöbas och arbetar mot uppsatta miljömål och handlingsplaner. För att säkra ett aktivt miljöarbete har Signalisten även en miljöpolicy.

Årlig energianvändning

Signalisten använder enbart miljömärkt el till alla deras fastigheter, enligt Svenska Naturskyddsföreningens kriterier för "Bra Miljöval", vilket bland annat innebär att elen endast kommer från förnybara källor.

Norrenergi förser Signalisten med fjärrvärme och fjärrkyla märkt med Bra Miljöval till alla deras fastigheter.

2021 2020 2019 2018
Specifik energianvändning (kWh/kvm, år)
Publicerad
Senast uppdaterad