Kommunalt bostadsföretag ägt av Stockholms kommun med 26 512 hyreslägenheter.

Kontorsadress

Kontakt medlemsrepresentant

AB Svenska Bostäder
Division Teknik
Box 95 162 12 Vällingby

Pia Hedenskog

Sören Svedberg

Vxl: 08-508 370 00

www.svenskabostader.se

Ägandedirektiv/Övergripande miljömål

Svenska Bostäder ekologiska hållbarhetsarbete utgår från Stockholms stads miljöprogram och vår egen miljöpolicy och vi driver arbetet genom vårt miljöledningssystem. Fokus är:

  • Minimera klimatpåverkan
  • Sund inomhusmiljö
  • Fastigheter och material utan farliga ämnen
  • Effektiv avfallshantering

Specifika mål rörande energieffektivisering

Utreder alltid möjligheter med energieffektivisering vid ombyggnationen, nybyggnationen och befintliga. Svenska Bostäder följer stadens krav vid nybyggnation.

Energianvändningsmål 173 kWh/kvm.

Årlig energianvändning

2021 2020 2019 2018
Specifik energianvändning (kWh/kvm, år) 148,1 150,2
Publicerad
Senast uppdaterad