Willhem är ett privatägt bostadsbolag som äger och förvaltar cirka 26 000 hyreslägenheter och finns på 13 orter; Borås, Eskilstuna, Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Jönköping, Karlstad, Linköping, Malmö, Skövde, Stockholm, Trollhättan och Västerås. Willhem vill bidra till att det byggs fler hyresrätter i landet och har som långsiktigt mål att byggstarta 250 bostäder per år.

Kontorsadress

Kontakt medlemsrepresentant

Willhem
Vasagatan 45,
411 37 Göteborg

Magnus Åkerskog
Tel: 031-788 70 07
www.willhem.se

Ägandedirektiv / Övergripande miljömål

Willhem strävar dagligen efter att minimera både sin egen och sina hyresgästers miljöpåverkan. Hållbara lösningar för sophantering, val av alternativa energikällor och byte till elbilar på sina områden är några exempel.

Specifika mål rörande energieffektivisering

Energieffektivisering av Willhems fastigheter har störst påverkan på klimatet och är därför ett viktigt fokusområde. Det långsiktiga målet är att användningen av köpt energi max får uppgå till 92kWh/kvm och år.

Utgångsläge 2011: 184 kWh/kvm BRA. Mål 2022: 121 kWh/kvm BRA.

92kWh/m²BOA+LOA år 2030 (Halvering från 2011 års nivå)

Alla våra nyproduktionsprojekt har ambitionen att utföras i enlighet med nivå Miljöbyggnad Silver.

Vägen dit

Arbetar kontinuerligt med att utbilda sin personal inom energi och miljö.

Energieffektivisering av fastigheter i sitt bestånd.

Årlig energianvändning

2020 2019 2018 2017
Specifik energianvändning (kWh/kvm, år) 165,0
Publicerad
Senast uppdaterad