Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar bostäder i nyproduktion, både bostads- och hyresrätter. Riksbyggen är också en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar samt kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder. Sammantaget förvaltar Riksbyggen 200 000 bostadsrätter och nästan 100 000 hyreslägenheter i många kommuner runt om i Sverige.

Kontorsadress

Kontakt medlemsrepresentant

Riksbyggen
106 18 Stockholm

Mari-Louise Persson
Tel: 08-698 41 74
www.riksbyggen.se

Ägandedirektiv / Övergripande miljömål

  • Riksbyggen stödjer alla kunder som strävar efter att minska miljöbelastningen genom att tillhandahålla miljötjänster inom fastighetsförvaltning och ombyggnad.
  • Vi ska underlätta för bostadsrättsföreningar att minska sin miljöpåverkan genom att ge miljökunskap samt skapa förutsättningar för minskad miljöpåverkan genom att bilda opinion för en hållbar samhällsutveckling.
  • Vid nybyggnad ska vi följa miljökraven i vårt koncept för den goda bostaden, samt ständigt utveckla kraven. I utvalda ny- och ombyggnadsprojekt ska vi införa och använda ny teknik för att driva utvecklingen inom miljöområdet framåt.
  • Riksbyggen ska eftersträva minskad intern miljöpåverkan med fokus på kemikalier samt begränsade klimatutsläpp från våra byggnader och transporter. Vi ska sträva efter att varje medarbetare kan bidra till en minskad miljöpåverkan i sin arbetsroll.
  • Riksbyggen ska följa miljölagar- och krav genom miljölaglista och regelbunden kompetensutveckling för våra medarbetare.
  • Vi ska medverka till utveckling inom området hållbar utveckling genom att samverka med branschorganisationer och andra intressenter.

Specifika mål rörande energieffektivisering

Sedan 2012 ska all Riksbyggens nyproduktion i flerbostadshus med tre eller fler våningar certifieras enligt Miljöbyggnad och då uppnå minst nivå silver.

Under 2018 tog Riksbyggen beslut om att all nyproduktion av bostäder, såväl hyres- som bostadsrätter, i flerfamiljshus ska ha solcellsanläggningar som standard i kommande projekt där det är tekniskt möjligt.

Årlig energianvändning

2021 2020 2019 2018
Specifik energianvändning (kWh/kvm, år) 130,0 132,0
Publicerad
Senast uppdaterad