Stena Fastigheter ingår i Stena Sfären och är ett av Sveriges största privatägda fastighetsbolag. Stena Fastigheter äger och förvaltar totalt cirka 2,2 miljoner kvadratmeter fördelat på 24 300 bostäder och 3 500 lokaler i Göteborg, Malmö och Stockholm samt Lund, Lomma, Landskrona och Uppsala. Utomlands bedriver Stena verksamhet via Stena Realty. Med hyresrätten som upplåtelseform utvecklar Stena Fastigheter långsiktigt attraktiva boendemiljöer och arbetsplatser.

Kontorsadress

Kontakt medlemsrepresentant

Stena Fastigheter Göteborg AB
Värmlandsgatan 2
Box 31157
400 32 Göteborg

Johan Åhlund
Telefon: 010-167 52 08
www.stenafastigheter.se

Ägandedirektiv / Övergripande miljömål

Bidra till en hållbar utveckling genom rätt val av material och materialförbrukning, minska restprodukter i fast form eller utsläpp till luft och vatten, kontinuerligt arbeta med energieffektivisering och användning av förnybar energi.

Specifika mål rörande energieffektivisering

Det övergripande målet är att minska användningen av el med 30% och värme och vatten med 20% mellan 2010–2020 (basår 2010).

Vägen dit

Stena Fastigheter inför kontinuerligt åtgärder som möjliggör för hyresgästerna att minska såväl energiförbrukning som avfall.

Årlig energianvändning

2021 2020 2019 2018
Specifik energianvändning (kWh/kvm, år) 140,0 140,0 142,0 150,0
Publicerad
Senast uppdaterad