Fastighetsägarna är en branschorganisation som arbetar för en hållbar och fungerande fastighetsmarknad.

Kontorsadress Kontakt medlemsrepresentant
Drottninggatan 33
Box 16132
103 23 Stockholm
Rikard Silverfur
070-2287167
www.fastighetsagarna.se

Specifika mål rörande energieffektivisering

Fastighetsägarna erbjuder ett flertal olika tjänster och produkter inom energi- och miljöområdet:

  • Energiuppföljning
  • Egenkontroll för fastighetsägare
  • Energideklaration
  • Gröna Hyresavtal
  • Utbildningar och informationstillfällen
  • Handböcker

Kontaktperson
Publicerad
Senast uppdaterad