Utifrån medlemmar, akademi och branschens identifierade problemställningar driver BeBo aktiviteter, förstudier och projekt inom olika Fördjupningsområden. BeBos aktiviteter inom Fördjupningsområdena ska genom en samlad beställarkompetens leda till att energieffektiva system och produkter tidigare kommer ut på marknaden.

Fördjupningsområdena sorteras in i tre "övergripande huvudområden". Läs mer under respektive huvudområde nedan.