Vid sidan av att målet att minska energianvändningen och klimatpåverkan från byggnader är ett viktigt mål att minska antalet människor som drabbas av byggnadsrelaterad ohälsa. Bostadshus byggs ibland med nya oprövade metoder som ibland kan påverka inomhusmiljö och hälsa.

Det finns ett behov av studier av hälsomässiga konsekvenser för boende i energieffektiviserade byggnader och bostäder i allmänhet. Under pandemin har vi snabbt ställt om till att ibland arbeta från bostaden. Eftersom mer tid då tillbringas i hemmet ökas kraven ytterligare på en bra inomhusmiljö.

En enkät behöver tas fram för att utvärdera byggnader utifrån den av de boende upplevda inomhusmiljön. Resultatet av kommer att bli till nytta vid både nybyggnad och ombyggnad av bostadsfastigheter med avseende på ökad energieffektivitet med bibehållen eller förbättrad inomhusmiljö.

Pågående projekt och aktiviteter

Förutsättningar för enkätstudier av hälsomässiga och energieffektiva byggnader - Studien syftar till att utvärdera byggnader utifrån inomhusmiljö. Ett viktigt syfte med projektet är att använda indikatorer som samvarierar med de boendes upplevelser för att klassificera olika renoveringsåtgärder.

Avslutade projekt och aktiviteter

Läs mer HÄR!


Kontaktperson och mer information

Kontakta Per Kempe för mer information.

Anmäl dig gärna till nyhetsbrevet och följ oss på LinkedIn och YouTube.