Avslutade projekt

> Energibesparingsåtgärder inom flerbostadshussektorn - Förstudie

> Tappvarmvatten och IMD, hur användarnas brukarbeteende påverkas av varmvattentaxans utformning - Förstudie

> Using SMell to choose wELL - Förstudie

> Normalisering av tappvarmvattenanvändning - Förstudie

> Värmeåtervinningssystem i befintliga flerbostadshus - Teknikupphandling

> Värmeåtervinningsaggregat i befintliga flerbostadshus - Mätning och utvärdering

> VVC-förluster i flerbostadshus - Förstudie

> Ett hus, fem möjligheter - Åtgärdsjämförelse

Genomförda aktiviteter

Kommer snart!

Publicerad
Senast uppdaterad