Avsikten med projektet är göra det enklare för bostadsrättsföreningar och ägare till flerbostadshus att välja vilken väg de vill ta för att nå en kostnadsoptimal energieffektivisering. Med hjälp av ett för projektet utvalt typhus, ska fokus vara att uppnå som minst en halvering av energianvändningen.

Målet är att kunna presentera fem alternativa paket med åtgärder, som når jämförbara energinivåer. Genom att jämföra dessa paket med varandra, och belysa dess skillnader, är förhoppningen att kunna skapa en översikt som förenklar för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare när beslut om energieffektivisering skall tas.

Förutom att ha påverkan på energianvändningen innebär de fem alternativa åtgärdspaketen förändrade förutsättningar för en rad andra faktorer så som driftnetto, hyresintäkter, inneklimat och komfort, miljöpåverkan, effektprofil, och förvaltningskostnader.

I en workshop med branschen formades fem projektgrupper, där vardera grupp presenterade ett åtgärdspaket som grund för vidare arbete.

De fem alternativen är:

 1. Ersätt det befintliga bostadshuset med ett nybyggt
 2. Superrenoveringen med fokus på klimatskalet
 3. Det gröna alternativet med förnyelsebar energiproduktion och andra gröna lösningar
 4. Renovering med installationsfokus
 5. Den ”enkla vägen” med värmepumpslösning.

Resultatet presenteras på Nordbygg, 1-4 April 2014.

Slutrapport från projektet:

Övriga dokument:

Kontakt

Projektledare HSB Roland Jonsson
roland.jonsson@hsb.se

Biträdande projektledare Emma Karlsson
emma.karlsson@wsp.com

Aktuellt

 • Slutseminarium, HSB Riksförbund 13 Juni 10-16
 • Nordbygg 1-4 April
 • Avslutningsmöte, HSB Riksförbund 3 Mars 13-16
 • Workshop, Lundqvist-Lindqvist, 23 Oktober 13-16
 • Uppstartsmöte, HSB Riksförbund, 23 Augusti
 • Seminarie i Almedalen

Denna information är, utan bearbetning, hämtad från den tidigare webbplatsen. Vid frågor kring innehållet i informationen - kontakta kansliet på info@bebostad.se.

Kontaktperson
Publicerad
Senast uppdaterad