Projektbenämning Vidareutveckling av metoder för idrifttagning och driftuppföljning - Förstudie
Ansvarig Per Kempe, Projektengagemang
Kontakt per.kempe@projektengagemang.se
Projekttid 2013-2014

Erfarenheter från många om- och nybyggnader av flerbostadshus visar att de ofta inte uppfyller förväntad energiprestanda. Främst är det brister inom installationssystemen, värme- och ventilationssystemen. Ofta vet man inte förrän efter ett/ några år att man ligger för högt i energianvändning. Man vet oftast inte varför.

Det finns inte möjlighet att enkelt följa de olika installationssystemen, för att:

  • utvärdera funktionen
  • identifiera fel och brister
  • utvärdera resultatet av olika åtgärder

Syftet med förstudien är att kartlägga vanliga fel och brister samt varför de uppstår. Studien ska fokusera både på rent tekniska fel, varför och när i processen de uppstår samt vad man kan göra för att minska risken för de tekniska felen. Förstudien utförs som en litteraturstudie samt genom intervjuer med projektorganisationer och förvaltare av relevanta projekt av olika storlek och lokalisering. Intervjuprojekt väljs i samverkan med BeBo. Intervjuer genomförs under 2013.

Slutrapport - Förstudie publicerades i oktober 2014:

Förstudieprojektet ingår i paraplyprojektet:
> "Glapp i byggprocessen" - Erfarenheter kring idrifttagning i energiprojekt


Denna information är, utan bearbetning, hämtad från den tidigare webbplatsen. Vid frågor kring innehållet i informationen - kontakta kansliet på info@bebostad.se.