Mot denna bakgrund utformades ett projekt med syfte att sammanställa erfarenheter och information om dessa frågor. Projektet gick under namnet BeBo-processen och var ett samarbetsprojekt mellan BeBo och Klimatkommunerna. All information kring projektet, som tidigare låg under webbplatsen www.beboprocessen.se, har vi nu samlat under nedanstående rubriker:

Under rubriken "Genomföra energieffektiviserande renoveringar", som symboliseras av det gula flerbostadshuset, hittar du information om hur du lyckas med energieffektivisering i ett faktiskt renoveringsprojekt. Informationen är till stor del baserad på BeBo-metoden Rekorderlig Renovering och olika BeBo-projekt, men även erfarenheter från Klimatkommunernas ELSA-projekt och andra relaterade projekt finns med.

Under rubriken "Skapa en energieffektiviserande organisation", som symboliseras av det röda kontorshuset, hittar du information om hur du som organisation kan lyckas med energieffektiviseringsarbetet. Informationen är till stor del baserad på Klimatkommunernas ELSA-projekt, men även erfarenheter från BeBo-Projekt och andra relaterade projekt finns med.

Under rubriken ”Bakgrund till BeBo-processen” kan du ta del av hela bakgrunden till projektet.