Inom Klimatkommunernas ELSA-projekt har kunskap och erfarenheter från ett antal kommunala bostadsbolag som lyckats samlats. Denna sammanställning kombinerat med erfarenheter av organisationsfaktorer från BeBo-projekt bildar grunden till informationen i denna del.

Innehållet under "Skapa en energieffektiviserande organisation" symboliseras av det röda kontorshuset.

Genom att klicka dig igenom rubrikerna i innehållsmenyn kan du hitta de hjälpmedel som erfarenheterna från ELSA- och BeBo-projekten summerats i. Under respektive rubrik finns en beskrivning av hur energifrågan hanteras i respektive sammanhang, samt de hjälpmedel i form av checklistor, verktyg, referenser och goda exempel som kan vara till hjälp i arbetet.