Men hur skapar vi engagemang för energifrågor hos ledning, styrelse och medarbetare?

Läs mer och ta del av olika tips på tillvägagångssätt: