Kommunikation är ett viktigt verktyg för att skapa engagemang för energifrågorna och i förlängningen acceptans för att genomföra energieffektivisering i byggnadsbeståndet. Därför är det viktigt att tänka på att du kommunicerar, vem du kommunicerar med och hur du kommunicerar.

Läs mer om kommunikation och samarbete under respektive rubrik: