Varje byggnad är unik, vilket betyder att det finns energieffektiviseringsåtgärder som är bättre och sämre att genomföra i varje byggnad. En renovering kan genomföras med olika målsättningar, där energieffektivisering kan vara olika högt prioriterat, vilket också påverkar vad som passar att göra.

Det är viktigt att ansvariga i förberedelsefasen har den systemkompetens som krävs för att ta rätt beslut och planera för bästa möjliga genomförande. Förberedelsefasen är den fas där det finns flest tips att läsa i.

Följ de olika processtegen i menyn till höger eller via blockmenyn nedan.