Det är viktigt att inte tappa fokus på energifrågan när projektet avslutas och förvaltningen tar över. Förvaltningsorganisationen som tar över ansvaret för energifrågan måste ha rätt kompetens och information för att klara uppgiften.

När ett projekt avslutas bör erfarenheterna från detta sammanställas och spridas, både internt inom den egna organisationen men ibland finns det även anledning att dela med sig av sina erfarenheter, både bra och dåliga sådana. De tips som är insorterade under projektavslutsfasen har även med kontinuerligt förvaltning, samt generell erfarenhetsåterföring att göra.

Följ de olika processtegen i menyn till höger eller via blockmenyn nedan.