Varje byggnad, och varje projekt, är unikt. Det är svårare att sammanställa erfarenheter från genomförandefasen än från förberedelse och avslutsfas, då förutsättningarna kan skilja sig åt väldigt mycket. Det går fortfarande att ta lärdom av andras projekt, för att få ett bättre genomförande i det egna projektet, men i denna vägledning finns det minst antal tips i genomförandefasen.

Vid renovering av flerbostadshus är det viktigt att komma ihåg att det handlar om byggnader där människor bor, deras hem. Om renoveringen ska genomföras utan att de boende evakueras, är det av största vikt att hela tiden hålla de boende informerade och uppdaterade om vad som händer i projektet och hur detta kommer påverka dem. Denna typ av kommunikation med boende har inte varit fokus för BeBo-projekt eller förstudier och det finns därför inte något fokus på frågan i denna guide. Detta betyder däremot inte att det inte är viktigt.

Följ de olika processtegen i menyn till höger eller via blockmenyn nedan.