Är det något annat som saknas för att komma vidare i energieffektiviseringsarbetet?

I kapitlet "Styrning och strategi" kan du läsa om vilka styrande mekanismer som kan användas för att arbetet med energieffektivisering ska ske effektivt och med kontinuitet.