Tydliga roller, ansvar, delegering och mandat är viktiga faktorer. Att företagets processer är standardiserade och dokumenterade är en annan.

Läs mer under respektive rubrik om organisation och arbetssätt: