Intresset för digitalisering inom fastighetsbranschen, och har den senaste tiden ökat kraftigt. Många bostadsbolag vill komma vidare med en mer heltäckande digitalisering av både sin verksamhet och sina tekniska fastighetssystem.

Digitalisering inom bygg- och fastighet kan handla om många saker. Under produktionsfasen är BIM och smart projektering viktigt, och under förvaltningsfasen är digitala styr- och övervakningssystemen ett viktigt verktyg för de personer som tar hand om driften i en byggnad.

Möjligheten att digitalt styra och övervaka tekniska system i byggnader blir allt viktigare och oavsett typ av byggnad och verksamhet ställs allt större krav på systemen. Om systemen samspelar i stället för att köras mot varandra kan både energi och arbetsinsats sparas.

Inom detta fördjupningsområde ligger fokus just nu på digitalisering inom områdena styrning, uppföljning och övervakning, samt visualisering av energidata.

Pågående projekt och aktiviteter

Inbjudan till webbinarium - Energiuppföljningssystem - Den 8 november kl 10-12 kommer ett digitalt seminarium hållas där alla 8 leverantörerna av energiuppföljningssystem som lämnade in tävlingsbidrag erbjuds att visa upp sina programvaror. Varje leverantör kommer hålla ca 10-15 min presentation.

Framgångsfaktorer vid implementering av digital styrning av energianvändning - Digital styrning av laster och effekter i elnätet är en viktig del för att klara elektrifieringen av samhällets energisystem. Örebrobostäder (ÖBO) ligger långt fram i utvecklingen av sådana tjänster i sitt fastighetsbestånd. Denna förstudie fokuserar på att undersöka framgångsfaktorer i ÖBO:s digitaliseringsarbete.

Energiuppföljningssystem - Tekniktävling

Avslutade projekt och aktiviteter

Läs mer HÄR!


Kontaktperson och mer information

Kontakta Per Kempe för mer information.

Anmäl dig gärna till nyhetsbrevet och följ oss på LinkedIn och YouTube.