Utvecklingstakten mot elektrifierade transporter har ökat väsentligt de senaste åren, som en del i omställningen för att nå de globala och nationella klimatmålen. Omvärldsfaktorer såsom Covid-19, skenande elpriser och en begynnande lågkonjunktur har delvis bromsat övergången till elektrifierade transporter i Sverige något men omställningen är fortfarande i en accelererande fas.

Utbyggnad av och tillgång till laddinfrastruktur har en avgörande roll för elektrifiering av transporter. Tillgång till bekväm, okomplicerad laddning till rimliga priser är nyckelfaktorer för en fortsatt snabb omställning. För att boende i flerbostadshus ska genomföra byte till elbil krävs därför en kraftig utbyggnad av laddinfrastruktur i eller i nära anslutning till fastigheter. Fastighetsägarna har en nyckelroll i utvecklingen genom att tillgodose hyresgästernas möjligheter att gå över till elektriska bilar.

Elbilar ses i allt större utsträckning som en möjlig del av det lokala energisystemet. Genom dubbelriktad laddning finns möjligheter att använda elbilarnas batterier som lagring för att balansera effektuttagen i en byggnad och minska effekttoppar i elnätet.

Pågående projekt och aktiviteter

Just nu finns det inga pågående projekt. Ta gärna del av våra avslutade projekt nedan så länge.

Avslutade projekt och aktiviteter

Läs mer HÄR!


Kontaktperson och mer information

Kontakta Caroline Markusson för mer information.

Anmäl dig gärna till nyhetsbrevet och följ oss på LinkedIn och YouTube.