På flera håll i landet råder, eller finns det risk för, kapacitetsbrist i elnäten. Och i och med den pågående och kommande elektrifieringen av flera delar av samhället behöver el och framförallt effekt frigöras för att underlätta omställningen.

Effekttopparna för fjärrvärme, fjärrkyla och el står endast för en liten del av energibehovet, men kan ändå medföra stora kostnader för fastighetsägare beroende på energibolagens taxeutformning. Effekttopparna är dessutom ofta även ett miljöproblem då fossila bränslen är överrepresenterade i topplastproduktion.

Reducering av effekttoppar i fastigheter har under senare år blivit av ett allt större intresse för många fastighetsägare. Det efterfrågas lösningar för att möta de ökade kostnaderna och minska klimatpåverkan från köpt energi.

Bland BeBos och Beloks medlemsföretag finns det en stor vilja att vara med och bidra till utvecklingen mot ett mer flexibelt energisystem.

Pågående projekt och aktiviteter

Just nu finns det inga pågående projekt. Ta gärna del av våra avslutade projekt nedan så länge.

Avslutade projekt och aktiviteter

Läs mer HÄR!


Kontaktperson och mer information

Kontakta Caroline Markusson för mer information.

Anmäl dig gärna till nyhetsbrevet och följ oss på LinkedIn och YouTube.