Solenergiinstallationer har vuxit starkt under det senaste decenniet, vilket inneburit många möjligheter, men även utmaningar för fastighetsägare och -utvecklare.

Flera pågående planer och förändringar i samhället bidrar till incitament att installera solenergianläggningar i byggnader. Bland annat pågår policyarbete på EU-nivå för att påskynda utbyggnation av solcellsanläggningar i bebyggelsen. Även Energigemenskaper bidrar till ökade incitament för solenergianläggningar, i och med möjligheter till energidelning, och det ökade elpriset har bidragit till en ökad installationstakt av solcellsanläggningar i Sverige.

Inom fördjupningsområdet finns just nu ett fokus på byggnadsintegrerade solcellslösningar (BIPV) och brandsäkerhet i samband med installationer av solcellsanläggningar.

Pågående projekt och aktiviteter

Utbildningssatser för byggaktörer om byggnadsintegrerade solcellslösningar - Förstudie - I en tidigare genomförd förstudie identifierades ett behov av kunskapsuppbyggnad och guide för byggaktörer kring genomförande av BIPV-projekt. Dessa tas nu vidare i en förstudie i samverkan med Belok.

Avslutade projekt och aktiviteter

Läs mer HÄR!


Kontaktperson och mer information

Kontakta Caroline Markusson för mer information.

Anmäl dig gärna till nyhetsbrevet och följ oss på LinkedIn och YouTube.