Avslutade projekt

> Solvärme för flerbostadshus

> Innovationsupphandling av byggnadsintegrerade solcellslösningar - Förstudie

> Optimering av solelnytta genom smart mikronät och brukare

> Solmätt - mätning och utvärdering av solcellsanläggningar

> Flerbostadshus offgrid - Förstudie

> Utredning av hinder och möjligheter för ökad implementering av solelanläggningar i bebyggelsen - Förstudie

> Brandsäkerhet och solcellsanläggningar

> Lagring och styrning av solcellsanläggningar och batterier, Familjebostäder

> EST - Optimerad renovering för Effektiva Solcellstak

> Implementering av solcellsanläggningar i svensk stadsbyggnad – hinder ur ett aktörsperspektiv - Forskningsprojekt

> Uppföljning av solcellsanläggningar - Förstudie

> Teknikupphandling inom likströmsområdet

> Utveckling av helhetslösning för solel i bebyggelsen - Projekt

> Tilläggsutredning tillgodoräkna solel i BBR med NNE krav för flerbostadshus och småhus

> Solceller för bostadsrättsföreningar - En guide

Genomförda aktiviteter

> 2023 Aktuellt inom solel

> 2023 Webbinarium - Aktuellt inom byggnadsintegrerade solceller, BIPV

> 2023-05-30 Webbinarium - Optimering av solelnytta genom smart mikronät och involvering av brukare

> 2022 Aktuellt inom solel

> 2021 Aktuellt inom solel

> 2020-11-04 Webbinarium med fokus brandsäkerhet och solcellsanläggningar

> 2020 Aktuellt inom solel

> 2019 - Aktuellt inom solel

Publicerad
Senast uppdaterad