Projektbenämning

Solmätt – mätning och utvärdering av solcellsanläggningar

Ansvarig

Emma Karlsson, WSP

Projekttid

2019-2021

Fördjupningsområde

Solenergi

Bakgrund

Det svenska energisystemet står inför en stor förändring och lokal produktion av förnybar energi blir allt viktigare, solel förväntas där bli en viktig pusselbit. Kanske ännu viktigare i sammanhanget är fastighetsägarnas möjligheter att bidra till utvecklingen genom att investera i denna solel.

Samtidigt finns ett behov av kvalitetssäkring och behovsanpassning av uppföljningssystem för solelanläggningar. Identifierade utmaningar med bristfälliga utvärderingsverktyg för solcellsanläggningar liksom osäkerheter kring rådande lagar och regler gör att många fastighetsägare tvekar att investera i solcellsprojekt.

Syfte och mål

Projektet syftar till att bidra till effektiva och välfungerande solelinstallationer. Projektets mål är att sammanställa erfarenheter rörande uppföljningssystem, prestanda, egenanvändning och upphandling från dagens solelinstallationer och att sprida dessa till fastighetsföretag, solelinstallatörer och konsulter.

Resultat

Projektet inleddes med att kartlägga soleluppföljningssystem, både genom marknadsanalys och genom intervjuer med användare. Denna kartläggning visade att fastighetsägare vill:

  • inte knyta sig till ett speciellt fabrikat på växelriktare
  • skilja på energiuppföljnings- respektive fastighetssystem för drift
  • ha larmfunktioner
  • samla in en stor mängd värden för flexibla analysmöjligheter
  • kunna aggregera fler anläggningar från ett större bestånd för analys och jämförelse

Projektets främsta resultat är ett upphandlingsstöd som kan hjälpa fastighetsägare att känna sig trygga i att följa upp att de investeringar som görs ger det värde som de ska. Upphandlingsstödet är även tänkt att kunna användas för att öka kunskapen hos andra aktörer i branschen. Om leverantörer bättre förstår de behov användarna har, kommer de enklare kunna förbättra och anpassa de uppföljningssystem och tjänster de erbjuder därefter.


Färdigställd rapport

I augusti 2021 publicerades en teknikartikel om projektet i Energi & Miljö, nr 8. Artikeln kan läsas i papperstidningen, eller i bifogad pdf.Publicerad
Senast uppdaterad