Datum:
Plats:
Digitalt

Kort om presentationerna

Utredningen om utbildningsinsatser för byggaktörer om byggnadsintegrerade solceller genomförs av Charlotta Winkler, WSP och Maria Haegermark, CIT Renergy genom en förstudie inom nätverken. Förstudien avslutas vid årsskiftet och kommer innehålla förslag på innehåll, form och instanser för en utbildning.

SOLVE- Solelforskningscentrum Sverige - är ett kompetenscentrum inom solenergi som för näringsliv och akademi närmare varandra genom samverkande forskningsprojekt. Presentationen om SOLVE hölls av Malin Unger från RISE, som tillsammans med Chris Bales, Högskolan Dalarna leder ett av centrets sju forskningsteman: Byggnadsintegrering. Malin informerade bland annat om pågående och planerade doktorandprojekt inom SOLVE. Hon gav också en uppdatering om tidslinjen för den europeiska gröna given och 55 %-paketet samt om aktuella förslag som berör solel i byggnationen.

Halmstad kommuns satsning på solenergi inleddes redan 2009-2010 som del i ett stort energisparprojekt och har idag 45 anläggningar i drift och ytterligare en 4-5 i produktion. Sven-Ingvar Petersson är verksam vid Teknik- och fastighetsförvaltningen och har varit med och drivit hela resan. Han berättade dels om anläggningar de hittills installerat, dels om planer framöver och kommande utmaningar

Per Ångman är risktekniker på Länsförsäkringar och delade med sig av deras erfarenheter av bristfälliga installationer, liksom vad de ser ligger bakom en tydlig förbättring de senaste åren. Per avslutade med att visa exempel på vanliga fel och brister i solcellsanläggningar.

Anne-Charlotte Boldrup är projektledare för olika utvecklingsprojekt i Västerås stad och gav en inblick i deras arbete med att försöka skapa en virtuell energigemenskap i den ny stadsdelen Sätra. Tillsammans med Mälarenergi, Mälardalens universitet, byggaktörer, Eksjöhus och KlaraBo samt WSP har de med stöd från E2B2 genomfört ett projekt med syfte att utreda hur det är möjligt att maximera möjligheten för energiproduktion genom nya affärsmodeller där energi delas i virtuella energigemenskaper där yta snarare än regelverk och skatter utgör begränsning för energiproduktion.

Christer Forsblad berättade om AMF Fastigheters solcellsatsning och deras tankar om batterilager. Han berättade också om ett relativt nytt samarbete Vattenfall vad gäller att matcha elanvändning och produktion för att se varifrån den el som de konsumerar i realtid faktiskt kommer ifrån.


Här kan du ta del av presentationer och dokumentation från varje talare

Hela filmen:

Information om pågående arbete inom nätverkens fördjupningsområde för solenergi - Maria Haegermark, CIT Renergy/Belok och Charlotta Winkler, WSP/BeBo

Länk: https://youtu.be/8BlJPKxH7Qs

Solelforskningscentrum Sverige, SOLVE – fokus, syfte och pågående arbete - Malin Unger, RISE

Länk: https://youtu.be/Ts2totS39lE

Solel- och solvärmeanläggningar vid Halmstad kommun - drift och förvaltning av anläggningar i praktiken vid offentlig fastighetsförvaltare - Sven-Ingvar Petersson, Teknik- och fastighetsförvaltningen i Halmstad kommun

Länk: https://youtu.be/Pu2u1GVDdOs

Brister i solcellsinstallationer - Per Ångman, Länsförsäkringar Västernorrland

Länk: https://youtu.be/mfjm_SiQ73s

Energigemenskap vid Sätra i Västerås – ett exempel i praktiken - Anne-Charlotte Boldrup, projektledare Västerås stad

Länk: https://youtu.be/ZzY3cjeJh5w

Solcellsstrategi och tankar om batterilager och att matcha produktion och användning - Christer Forsblad, AMF Fastigheter

Länk: https://youtu.be/ekBD9_tQa7Q