Datum:
Plats:
Digitalt

BeBo gästades av Gunnar Lennermo, ledande solvärmeexpert i Sverige och som arbetat med landets flesta och största solvärmesystemen sedan mitten av 1990-talet.

Föreläsningen innehöll information om hur solvärmeanläggningar kan bidra till att minska mängd köpt energi liksom bidra till energikrav i Boverkets byggregler. Fokus riktade sig till beställare och VVS-projektörer i föredraget ligger på planering, projektering och drift och tillsyn av solvärmeanläggningar, där särskilda kritiska moment för att lyckas belyses.


Ta del av presentationen:

Se inspelat webbinarium här:


Publicerad
Senast uppdaterad