Projektbenämning Solceller för bostadsrättsföreningar - En guide
Ansvarig Charlotta Winkler, WSP
Fördjupningsområde

BRF och små fastighetsbolag

Solenergi

Bakgrund

För bostadsrättsföreningar kan det upplevas som ett stort steg att ta ett investeringsbeslut för en solcellsanläggning och det är ibland svårt för lekmän att veta hur ett solcellsprojekt ska startas och genomföras. Vid ett solcellsprojekt finns det flera aspekter som är viktiga att ta hänsyn till och därför kan det vara fördelaktigt att ha en vägledande guide som stöd. Detta projekt är en fortsättning på förstudien Solcellsinstallation i flerbostadshus – en vägledning från start till mål som togs fram inom BeBo under år 2017. I den förstudien identifierades ett behov av vägledning och rekommendationer för bostadsrättsföreningar som vill installera solceller samt vilka punkter som bör tas upp i en guide.

Syfte och mål

Syftet har varit att ta fram och paketera information, rekommendationer och guidning kring solcellsprojekt till BRF-er och personer som exempelvis har låg teknisk kunskap och är ovana vid att göra större upphandlingar.

Målet har varit att sammanställa, formulera och paketera information och stöd kring solcellsinstallationer och genomförandet av ett solcellsprojekt till en mottagare som kan ha begränsade tekniska kunskaper.

Resultat

Guiden är en skrift anpassad för Energimyndighetens informationsportal för solel, Solelportalen. Innehållet riktat mot bostadsrättsföreningar publicerades i portalen i början av 2019. Guiden innehåller information enligt vad som beskrivs i avsnittet ”Syfte och mål” ovan och även mallar för användning vid interna beslut. I guiden finns även länkar till kompletterande information. Arbetet har resulterat i en guide kring solcellsprojekt för BRF-er som kan användas som handbok och stöd inför och under genomförande av ett solcellsprojekt.


Färdigställd rapport

Ta del av rapporten och material från redovisningen nedan:


Publicerad
Senast uppdaterad