En stor andel av Sveriges lägenheter ägs av bostadsrättsföreningar eller mindre fastighetsägare. Många av dessa byggnader har hög energianvändning och energieffektiviseringspotentialen är stor. Men dessa fastighetsägare behöver ofta stöd i sitt energiarbete, både för att planera och initiera energisparprojekt samt för att säkerställa att ett gott resultat uppnås. De största utmaningarna för energieffektivisering hos bostadsrättsföreningar/mindre fastighetsägare är brist på kunskap, brist på tid och brist på kontinuitet i energiarbetet.

BeBo har sammanställt mycket information, stöd och hjälpmedel på webbplatsen under rubriken Renovera Energieffektivt. Informationen som är uppdelade i de olika faserna av en renovering är utformad för just den målgrupp som inte redan har egna processer för hur detta hanteras.

BeBo har även varit med och utvecklat tjänsten Tekniks förvaltning Energi, som underlättar för BRF:er att upphandla löpande energioptimering i samband med sin tekniska förvaltning.

Pågående projekt och aktiviteter

Metoder och verktyg för innovativ upphandling i klimatkloka BRFer och mindre fastighetsägare av flerbostadshus

BRF Energiklok – Tekniks förvaltning Energi, Klimatknuffen och Klimatspararna är tre olika initiativ för att stötta bostadsrättföreningar/mindre fastighetsägare som vill minska sin energianvändning. I denna förstudie utreds hur dessa initiativ kan utnyttjas för öka energieffektiviseringstakten i målgruppens fastigheter.

Tekniks förvaltning Energi - Nu ska det bli enklare för bostadsrättsföreningar och mindre fastighetsägare att handla upp energioptimering för sina byggnader. Energimyndigheten har via E2B2 beviljat Aff Service AB stöd för att paketera avtal för Teknisk förvaltning Energi i sitt avtalsutbud och göra avtalet tillgängligt för fler.

Avslutade projekt och aktiviteter

Läs mer HÄR!


Kontaktperson och mer information

Kontakta Svein Ruud för mer information.

Anmäl dig gärna till nyhetsbrevet och följ oss på LinkedIn och YouTube.