Datum:
Plats:
Digitalt

Kommande EU direktiv för byggnaders energiprestanda och planen för RePowerEU kommer öka incitament och föreskrifter att installera solceller i direkt anslutning till byggnader. BIPV är en solcellsapplikation, som många byggaktörer fortfarande anser vara på pilotprojektnivå. Inom fördjupningsområdet Solenergi driver vi därför aktiviteterkopplat till BIPV. Som i del i arbetet hölls ett webinarium den 2 maj 2023. Webinariet syftade till att utforska applikationer kring tekniken och ge goda exempel på hur BIPV-projekt kan drivas. Vi presenterade även den förstudie som nyligen genomfördes av BeBo och Belok (som kan hämtas här).

Kort om innehållet

Inspelningar av respektive föredrag hittar du via länkarna för respektive föreläsning.

Maria Haegermark och Charlotta Winkler, ansvariga för fördjupningsområdet Solenergi vid Belok respektive BeBo inledde med att presentera genomfört arbete där de identifierat vägar framåt för BIPV ur ett fastighetsägarperspektiv.

Se den inspelade föreläsningen här

Presentationen hittar du nedan:

Michiel van Noord, projektledare på RISE berättade om Sveriges deltagande i det internationella energiorganet IEA:s verksamhet för solceller (IEA PVPS) och projektet för byggnadsintegrerade solceller i task 15.

Se den inspelade föreläsningen här

Presentationen hittar du nedan:

Mats Lindström, glaskonsult på WSP, gav exempel på BIPV i glasfasader, informerade om nyheter inom området och visade en bredd på möjligheter till integrering.

Se den inspelade föreläsningen här

Presentationen hittar du nedan:

Jonas Hjelm, ordförande BRF Galgberget berättade om bostadsrättsföreningens solcellsresa där BIPV installerats på ett befintligt flerbostadshus i Halmstad.

Se den inspelade föreläsningen här

Presentationen hittar du nedan:

Mattias Hansson, utvecklingschef Smart Solar Roof på Raymond Solar visade lösningar för och exempel på integrerade solcellstak.

Se den inspelade föreläsningen här

Presentationen hittar du nedan:

Ulf Näslund, chef teknikutveckling på Vasakronan, berättade om lärdomar från den prisbelönade kontorsbyggnaden Magasin X och andra byggnader där BIPV installeras och återgav viktiga aspekter att beakta ur ett beställarperspektiv.

Se den inspelade föreläsningen här

Presentationen hittar du nedan: