En byggnads system blir mer och mer komplexa, och hur väl de fungerar och hur de samverkar med varandra och byggnaden har en stor påverkan på energianvändningen.

Bra fungerande ventilation är många gånger en utmaning för fastighetsägare. Att på något sätt återvinna värmen ur ventilationsluften är en av de viktigaste aspekterna i att uppnå en energieffektiv byggnad. Detta gäller både i nyproduktion och vid energieffektiviserande renovering och ombyggnad.

Beredning av tappvarmvatten och styrning av VVC-system kan påverka hur energieffektiv en byggnad är. Det finns även olika lösningar för värmeåtervinning från spillvatten.

Styrning och utformning av värmesystemet kan beroende på energiförsörjning påverka driftkostnaden, till exempel kan onödigt hög effektavgift för el eller fjärrvärme undvikas med smart styrning och/eller energilagring.

Pågående projekt och aktiviteter

Tekniktävling Bostads-FTX - Robusta och effektiva bostads-FTX minskar energibehovet och miljöpåverkan på samhällsnivå samt bidrar till att uppnå en organisations egna energieffektiviseringsmål. Med välfungerande systemlösningar får fastighetsägare och driftorganisationer möjlighet att hitta rätt driftstrategier. En tekniktävling arrangeras för att skynda på utvecklingen och förbättra nuvarande systemlösningar.

Avslutade projekt och aktiviteter

Läs mer HÄR!


Kontaktperson och mer information

Kontakta Per Kempe för mer information.

Anmäl dig gärna till nyhetsbrevet och följ oss på LinkedIn och YouTube.