Avslutade projekt

> Innovationsupphadling Bostads-FTX - Förstudie

> VVC-lösningar - Förstudie

> Geotermisk förvärmning - Förstudie

> Tvättstugor - en multidisciplinär studie - Förstudie

> Tappvarmvatten och IMD, hur användarnas brukarbeteende påverkas av varmvattentaxans utformning - Förstudie

> Using SMell to chosse wELL - Förstudie

> Ventilationslösningar - Tekniktävling

> Normalisering av tappvarmvattenanvändning - Förstudie

> Vinster med sänkta returtemperaturer i fjärrvärmesystem

> Vinster med sänkta returtemperaturer i fjärrvärmesystem - Förstudie

> Designguide ventilation i energieffektiva flerbostadshus - Förstudie

> Värmeåtervinningssystem i befintliga flerbostadshus - Teknikupphandling

> Värmeåtervinningsaggregat i befintliga flerbostadshus - Mätning och utvärdering

> Tätning av ventilationskanaler - Förstudie, metodbeskrivning och upphandlingsstöd

> VVC-förluster i flerbostadshus - Kartläggning i 12 fastigheter

> VVC-förluster i flerbostadshus - Förstudie

Genomförda aktiviteter

> 2019-05-13 Workshop om Tappvarmvatten & VVC

Publicerad
Senast uppdaterad