Gavlegårdarna är Gävles kommunägda fastighetsbolag.

Kontorsadress Kontakt medlemsrepresentant
Gavlegårdarna AB
Box 456
801 06 Gävle
Håkan Wesström
026-17 27 84
www.gavlegardarna.se

Ägandedirektiv / Övergripande miljömål

Gavlegårdarna tillämpar samma övergripande miljömål som Gävle kommun vilket är att Gävle kommun år 2020 ska vara en av de bästa miljökommunerna i landet.

Ett av Gavlegårdarnas långsiktiga miljömål är att ha en helt fossilfri fordonsflotta. Idag har bolaget 74 procent fordon som drivs med fossilfritt bränsle och räknar med att nå det långsiktiga målet år 2020.

Inför varje nyproduktion sker en projektering där Gavlegårdarna utvärderar om det är aktuellt att förse byggnaden med solceller. Ambitionen är att produktionen av förnybar energi ska öka.

Målsättningen är att ha källsortering för samtliga fraktioner samt att matavfall ska användas som en resurs på bästa miljömässiga sätt. Som ett led i detta har Gavlegårdarna installerat ett flertal underjordsbehållare och nya återvinningsrum.

Årlig energianvändning

2021 2020 2019 2018
Specifik energianvändning (kWh/kvm, år) 131,2 137,3 137,7 127,0
Publicerad
Senast uppdaterad