Allmänt

Energimyndighetens nätverk för energieffektiva flerbostadshus, BeBo, vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen.

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. BeBo har därför vidtagit de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, användning, förändring och radering.

Personuppgiftsansvarig

BeBos koordinator är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som utförs av eller på uppdrag av BeBo.

När samlar vi in personuppgifter och vilka uppgifter samlar vi in?

  • Personuppgifter (namn, befattning och mejl) som lämnas i samband med prenumerationer av våra mejlbrev sparas bara så länge som du är prenumerant. När du avanmäler dig så tar vi bort dina personuppgifter.
  • Personuppgifter (namn, befattning, mejl, födoämnesallergier och faktureringsadress) som lämnas i samband med anmälningar till utbildningar, konferenser och informationsmöten sparas bara så länge som det krävs för administrationen, det vill säga utskick av kursmaterial och utvärderingsenkäter. Detta gäller både för BeBos egna arrangemang och för de arrangemang där BeBo är medarrangör. Eftersom vi tar betalt för vissa kurser och konferenser sparas fakturaunderlaget enligt gällande bokföringsregler.
  • Personuppgifter (namn, befattning, telefonnummer, mejl, adress ) till BeBos medlemsregister sparas så länge som man är medlem i nätverket.
  • BeBo använder cookies på webbplatsen www.bebostad.se. Läs mer under ”Cookiepolicy”.

Varför behandlar BeBo uppgifter om dig?

BeBo behandlar personuppgifter i syfte att ge information om vad som är på gång och om BeBos arbete med att företräda och driva medlemmarnas intressen samt ge information om framtida kurser och seminarier som genomförs i BeBos regi eller som medarrangör. Uppgifterna kan även utgöra underlag för medlemsundersökningar.

Vem lämnar vi ut uppgifterna till?

BeBo lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part.

Förändringar av integritetspolicyn

Denna integritetspolicy kan komma att justeras från tid till annan. Om BeBo genomför några väsentliga förändringar i integritetspolicyn kommer BeBo att informera dig via mejl innan ändringarna träder i kraft.

Rätt att begära information

Om du inte vill att BeBo behandlar dina personuppgifter kan du skriftligen anmäla detta via mejl till info@bebostad.se. I varje mejlbrev kommer du även att informeras om din möjlighet att av avprenumerera dig för fortsatta mejlbrev.Du har rätt att erhålla information om vilka personuppgifter som BeBo behandlar om dig och i vilket syfte (så kallat registerutdrag). En sådan ansökan om registerutdrag ska vara skriftlig och skickas via mejl till info@bebostad.se. Du har också rätt att få felaktiga, missvisande eller ofullständiga uppgifter rättade, blockerade, avidentifierade eller raderade. Har du några frågor om hur BeBo behandlar dina personuppgifter kan du kontakta oss via mejl till info@bebostad.se. Genom att godkänna denna integritetspolicy samtycker du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med policyn.

Cookiepolicy

När du besöker BeBos webbplats kan viss information lagras på din dator. Denna information lagras i form av en "cookie" eller liknande fil.En cookie är en fil som sparas av din webbläsare på datorn. Cookien lagrar information som kan användas exempelvis för att spara en inställning du har gjort på webbplatsen så att den finns kvar vid ditt nästa besök, eller för att kunna lagra information om ditt besök i vårt webbanalysverktyg (Google Analytics). Cookien ligger kvar på din dator antingen tills du stänger ner webbläsaren (sessionscookie), under en viss bestämd tid eller tills du själv tar bort den.

Inaktivera cookies

Om du inte vill att cookies ska sparas genom att du besöker vår webbplats, behöver du inaktivera cookies i din webbläsare. Du kan läsa mer om hur du gör på www.minacookies.se/ditt-val/.

Publicerad
Senast uppdaterad