Energimyndigheten finansierar nätverksverksamheten för medlemmarna, den mer utåtriktade verksamheten som syftar till att engagera och aktivera även utanför medlemskretsen, samt genomförande av förstudier inom de områden som medlemmarna anser intressanta.

Byggherrarna administrerar nätverket och BeBo koordineras av WSP på uppdrag av Energimyndigheten och Byggherrarna. Koordinator är Göran Werner, sektionchef på Byggnadsfysik inom WSP Environmental.

Medlemmarna består av fastighetsägare med ett intresse i att driva energieffektiviseringsarbete, och de kommer från både den privata och den kommunala sektorn, allt från stora nationella hyresvärdar och utvecklare, till små lokala fastighetsägare och enskilda bostadsrättsföreningar. Det är medlemmarnas intresse som styr verksamheten, och det finns möjlighet för fler fastighetsägare att prova på att komma på ett medlemsmöte och därefter bli medlem.

BeBo-verksamheten styrs förutom av medlemmarna även av ett av Energimyndigheten utsett externt råd. Rådet som inrättades 2017 är till som ett bollplank för både BeBo och Belok och har, förutom att läsa och kommentera resultat från genomförda projekt, också som uppgift att kunna lyfta blicken och se hur verksamheten anknyter till andra parallella satsningar, både nationellt och internationellt.

Rådet sammanträder cirka 3 gånger per år och ordförande är Egil Öfverholm.

Övriga rådsmedlemmar är:

  • Enno Abel (hedersledamot)
  • Arne Elmroth (hedersledamot)
  • Tomas Berggren, Energimyndigheten
  • Per-Erik Nilsson, CIT Energy Management
  • Göran Werner, WSP
  • Tommy Lenberg, Byggherrarna
  • Anna Kadefors, KTH
  • Tomas Halén, Tomas Hallén Teknikkonsult AB
  • Therese Rydstedt, SABO
  • Mari-Louise Persson, Riksbyggen

Syftet är att på detta sätt skapa förutsättningar för genomförandeprojekt i form av utredningar, teknikutvecklingsprojekt, teknikupphandlingar, demonstrationsprojekt och utvärderingsprojekt med god förankring i branschen. Energimyndigheten kan delfinansiera den typen av projekt, i olika stor utsträckning, beroende på projektbudget och storleken på företaget som genomför projektet.

För medlemsfrågor, koordination och projektadministration:

KONTAKT

Kontaktperson Emma Karlsson, WSP
Publicerad
Senast uppdaterad