Energimyndigheten finansierar nätverksverksamheten för medlemmarna, den mer utåtriktade verksamheten som syftar till att engagera och aktivera även utanför medlemskretsen, samt genomförande av förstudier inom de områden som medlemmarna anser intressanta.

Byggherrarna administrerar nätverket och BeBo koordineras av RISE på uppdrag av Energimyndigheten och Byggherrarna. Koordinator är Caroline Haglund Stignor.

Medlemmarna består av fastighetsägare med ett intresse i att driva energieffektiviseringsarbete, och de kommer från både den privata och den kommunala sektorn, allt från stora nationella hyresvärdar och utvecklare, till små lokala fastighetsägare och enskilda bostadsrättsföreningar. Det är medlemmarnas intresse som styr verksamheten, och det finns möjlighet för fler fastighetsägare att prova på att komma på ett medlemsmöte och därefter bli medlem.

För medlemsfrågor, koordination och projektadministration:

KONTAKT

Publicerad
Senast uppdaterad