Energimyndigheten finansierar nätverksverksamheten för medlemmarna, den mer utåtriktade verksamheten som syftar till att engagera och aktivera även utanför medlemskretsen, samt genomförande av förstudier inom de områden som medlemmarna anser intressanta.

Byggherrarna administrerar nätverket och BeBo koordineras av WSP på uppdrag av Energimyndigheten och Byggherrarna. Koordinator är Göran Werner, seniorkonsult och tidigare sektionschef på WSP Environmental.

Medlemmarna består av fastighetsägare med ett intresse i att driva energieffektiviseringsarbete, och de kommer från både den privata och den kommunala sektorn, allt från stora nationella hyresvärdar och utvecklare, till små lokala fastighetsägare och enskilda bostadsrättsföreningar. Det är medlemmarnas intresse som styr verksamheten, och det finns möjlighet för fler fastighetsägare att prova på att komma på ett medlemsmöte och därefter bli medlem.

För medlemsfrågor, koordination och projektadministration:

KONTAKT

Kontaktperson
Publicerad
Senast uppdaterad