Med cirka 2 700 lägenheter är AB Landskronahem ett av Landskronas ledande bostadsföretag. Bolaget förvaltar även cirka 140 kommersiella lokaler. Företaget ägs av Landskrona stad.

Kontorsadress

Kontakt medlemsrepresentant

AB Landskronahem
Box 4026
261 04 Landskrona

(vakant)
0418-569 60
www.landskronahem.se

Ägandedirektiv / Övergripande miljömål

Landskronahems arbete präglas av miljötänkande. Målet är att spara på våra ändliga resurser.

Landskronahem jobbar med hållbarhet ur ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv.

Specifika mål rörande energieffektivisering

Landskronahem arbetar med förstärkt underhåll där åtgärder för bättre inomhusmiljö och lägre energianvändning integreras.

Årlig energianvändning

2020 2019 2018 2017
Specifik energianvändning (kWh/kvm, år) 132,0
Publicerad
Senast uppdaterad