Byggherrarna är en mötesplats för professionella byggherrar med cirka 110 medlemmar inom offentlig och privat verksamhet. Föreningen Byggherrarnas verksamhetsidé är att samla och utveckla byggherrarna i Sverige för att stärka byggherrerollen.

Kontorsadress Kontakt medlemsrepresentant
Byggherrarna
Drottninggatan 33
111 51 Stockholm
Åse Haglund
Tel: 070-231 00 22
www.byggherre.se

Ägandedirektiv/Övergripande miljömål

I Byggherrarnas verksamhet ingår frågor om hållbarhet, energi och miljö. Föreningen har som uppdrag från Energimyndigheten att som huvudman ansvara för att administrera nätverken BeBo, Belok och Sveby.

Publicerad
Senast uppdaterad