Kontorsadress

Kontakt medlemsrepresentant

Bostads AB Svedalahem
Verkstadsgatan 1
233 51 Svedala

Christian Gillheim

0733-694087

Christian.Gillheim@svedalahem.se

Ägandedirektiv / Övergripande miljömål

Specifika mål rörande energieffektivisering

Årlig energianvändning

2021 2020 2019 2018
Specifik energianvändning (kWh/kvm, år)
Publicerad
Senast uppdaterad