HSB planerar, finansierar, bygger och förvaltar bostäder över hela Sverige, idag totalt cirka 25 000 hyresrätter och 340 000 bostadsrättslägenheter.

Kontorsadress

Kontakt medlemsrepresentant

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm

Mikael Rosén
Vxl: 010-442 03 00
www.hsb.se

Ägandedirektiv / Övergripande miljömål

HSB ska ha nära noll i klimatpåverkan och är anpassat till ett förändrat klimat.

  • 40 % minskad klimatpåverkan till 2020
  • 75% minskad klimatpåverkan 2023
  • När 0 till 2030

HSB ska vara en ledande aktör i utvecklingen av hållbara tjänster och produkter inom boende

Ökad omsättning från hållbara tjänster och produkter.

Specifika mål rörande energieffektivisering

HSB ska ha en hållbar och resurseffektiv medlems-, och affärsverksamhet som optimerar vårt bidrag till en hållbar utveckling och minska vårt beroende av begränsade resurser.

  • Minska energianvändning och reducera effektuttag

Årlig energianvändning

2021 2020 2019 2018
Specifik energianvändning (kWh/kvm, år) 134,0 133,0
Publicerad
Senast uppdaterad