HSB planerar, finansierar, bygger och förvaltar bostäder över hela Sverige, idag totalt cirka 25 000 hyresrätter och 340 000 bostadsrättslägenheter.

Kontorsadress

Kontakt medlemsrepresentant

HSB:s Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm

Mikael Rosén
Vxl: 08-785 30 00
www.hsb.se

Ägandedirektiv / Övergripande miljömål

HSB ska ha nära noll i klimatpåverkan och är anpassat till ett förändrat klimat.

  • 40 % minskad klimatpåverkan till 2020
  • 75% minskad klimatpåverkan 2023
  • När 0 till 2030

HSB ska vara en ledande aktör i utvecklingen av hållbara tjänster och produkter inom boende

Ökad omsättning från hållbara tjänster och produkter.

Specifika mål rörande energieffektivisering

HSB ska ha en hållbar och resurseffektiv medlems-, och affärsverksamhet som optimerar vårt bidrag till en hållbar utveckling och minska vårt beroende av begränsade resurser.

  • Minska energianvändning och reducera effektuttag

Årlig energianvändning

2021 2020 2019 2018
Specifik energianvändning (kWh/kvm, år) 134,0 133,0
Publicerad
Senast uppdaterad