Kontorsadress

Kontakt medlemsrepresentant

Nybrogatan 59
114 40 Stockholm

Karina Antin

https://k2a.se/

Ägandedirektiv / Övergripande miljömål

Specifika mål rörande energieffektivisering

Vägen dit

Årlig energianvändning

2021 2020 2019 2018
Specifik energianvändning (kWh/kvm, år) 83,7
Publicerad
Senast uppdaterad