Balder bygger, utvecklar och förvaltar fastigheter och områden i egen regi, såväl mindre projekt med enskilda fastigheter som större områden och stadsdelar. Med cirka 2 400 kommersiella kunder och en uthyrningsgrad på cirka 94 % erbjuder Balder kommersiella lokaler med attraktiva lägen från Sundsvall till Malmö.

De förvaltar befintliga hyresfastigheter och bygger även nyproducerade bostäder för uthyrning, vilket gör dem till en av de större hyresvärdarna i Norden.

Balder är dessutom en av Sveriges största hotellfastighetsägare. Utöver hotell i centrala Stockholm, Göteborg och Malmö äger vi hotellfastigheter i centrala Köpenhamn, Berlin, Leipzig, Erfurt, Gelsenkirchen och Helsingfors. Totalt äger Balder ett 50-tal hotellfastigheter.

Kontorsadress (huvudkontor)

Kontakt medlemsrepresentant

Parkgatan 49
411 38 Göteborg

Ulrika Malmin

Tfn 08-508 837 27

www.balder.se

Ägandedirektiv / Övergripande miljömål

Som en långsiktig fastighetsägare strävar Balder efter att ta socialt, miljömässigt och ekonomiskt ansvar.

Balder har satt klimatmål i linje med Parisavtalet och 1,5-gradersmålet. Klimatmålet innebär att Balder ska halvera utsläppen i den egna verksamheten till 2030 med 2020 som basår, och mäta och minska utsläppen i värdekedjan (scope 3).

Balder har också satt som mål att uppnå nettonollutsläpp i hela värdekedjan (scope 1, 2 och 3) till 2045.

Årlig energianvändning

2021 2020 2019 2018
Specifik energianvändning (kWh/kvm, år)
Publicerad
Senast uppdaterad