Ikano Bostad är ett privat bostadsbolag som ingår i koncernen Ikano Group och ägs av familjen Kamprad. Ikano Bostad har ca 6 200 hyresrätter i förvaltning och ca 2 200 bostäder (hyresrätter och bostadsrätter) i produktion.

Kontorsadress

Kontakt medlemsrepresentant

Ikano Bostad / Ikano Real Estate
Landsvägen 52
172 63 Sundbyberg

Fredrik Linsten
Tel. 010-330 45 13

Fredrik.Linsten@ikanobostad.se

www.ikanobostad.se

Ägandedirektiv / Övergripande miljömål

Ikano Bostad har ett övergripande mål att vara klimatneutrala år 2030.

Minska energianvändningen och den negativa miljöpåverkan orsakad av energianvändningen.

Specifika mål rörande energieffektivisering

Ikano Bostad har som mål att minska energianvändningen i det förvaltade fastighetsbeståndet med 15 % till år 2019 (basår 2013).

Energianvändningen ska vid nyproduktion vara högst 75 % av Boverkets Byggreglers krav (BBR 2013) och uppfylla krav för Miljöbyggnad Silver.

Nyproduktion av bostadsfastigheter ska certifieras enligt Svanen, vilket innebär att energiprestandan som minst ska uppnå de energikrav som anges där.

Vägen dit

Fokus framåt:

  • Energieffektivisering av fastigheter.
  • Fortsatt arbetet mot en mer energieffektiv byggproduktion.
  • Minska energibehoven i befintligt bestånd genom moderna styrsystem, tilläggsisolering, energieffektiva armaturer och värmeåtervinning på ventilationen och vatten och avlopp.
  • Minska den klimatpåverkande bränsleanvändningen.
  • Ökad användning av förnyelsebar energi. Alltid utvärdera möjligheten till egenproduktion av energi genom exempelvis sol- eller vindkraft på både bolags- och projektnivå.

Årlig energianvändning

2021 2020 2019 2018
Specifik energianvändning (kWh/kvm, år) 160,0 165,0
Publicerad
Senast uppdaterad