Eksta Bostads AB är Kungsbacka kommuns bostadsföretag. Eksta äger och förvaltar cirka 2700 hyresrätter samt äldreboende, förskolor och skolor samt ett fåtal kommersiella lokaler.

Kontorsadress

Kontakt medlemsrepresentant

Eksta Bostads AB
Hammargårdsvägen 14
Box 10 400
434 24 Kungsbacka

Jonathan Hagrenius
Tel: 0300-35610
www.eksta.se

Ägandedirektiv / Övergripande miljömål

Ekstas signum är ett miljöklokt boende med en etablerad satsning på solenergi, biobränsle, passivhus och ny teknik.

Specifika mål rörande energieffektivisering

Eksta har följande mål rörande energieffektivisering:

  • Tillföra fler nya attraktiva bostäder byggda i passivhusteknik
  • Effektivisera energianvändningen genom byggande av passivhus
  • Använda så lite energi som möjligt
  • Använda energislag som ger minsta möjliga miljöpåverkan

Vägen dit

Eksta Energistipendium till Ivar Franzéns minne skall stimulera studier och forskning kring energisystem och energieffektivisering i byggnader.

Årlig energianvändning

2021 2020 2019 2018
Specifik energianvändning (kWh/kvm, år) 97,0

Publicerad
Senast uppdaterad