Einar Matsson äger, förvaltar och utvecklar fastigheter samt bygger hus i Stockholm. Verksamheten är organiserad i flera bolag som i sin helhet ägs av Einar Mattsson AB.

Kontorsadress

Kontakt medlemsrepresentant

Rosenlundsgatan 58
Box 17143
104 62 Stockholm

Robert Linder
08-56826318
www.einarmattsson.se

Ägandedirektiv / Övergripande miljömål

Einar Mattsson hållbarhetsstrategi för de kommande tre åren (2018 - 2021) är att genom innovation och ansvarstagande bidra till ett hållbart samhälle. Fokusområden fram till 2020 är följande:

  • Människan - hållbar socialt värdeskapande - förankring i FN:s globala hållbarhetsmål nr 11: Hållbara städer och samhällen
  • Miljön - hållbart tillvarata resurser - förankring i FN:s globala hållbarhetsmål nr 12: Hållbar konsumtion och produktion
  • Affären - hållbar leverantörskedja - förankring i FN:s globala hållbarhetmål nr 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Specifika mål rörande energieffektivisering

Einar Mattsson jobbar med att öka energieffektiviseringen i sina befintliga fastigheter samt bygga nya bostäder med plusenergi - och nollenergistandard. Deras målsättning är att minska energianvändningen i utvalda fastigheter med 20% till 2020 och halvera den till 2050. Deras målsättning är att minska den totala energianvändningen i befintligt bestånd med 25% under perioden 2020-2025, med 2018 års energianvändning som referensår.

Årlig energianvändning

2021 2020 2019 2018
Specifik energianvändning (kWh/kvm, år) 139,8 140,0 139,1 146,9

Publicerad
Senast uppdaterad