Kommunfastighet är ett fastighetsbolag som arbetar inom fyra affärsområden: bostäder, kommunala lokaler, samhällsfastigheter och bad. Kommunfastigheter äger cirka 7300 lägenheter såväl centralt som på landet och förvaltar cirka 500 000 kvm kommunala verksamhetslokaler.

Kontorsadress

Kontakt medlemsrepresentant

Eskilstuna Kommunfastigheter AB
Munktellstorget 2
Box 5035
630 05 Eskilstuna

Camilla Andersson
Camilla.Andersson@kfast.se
www.kfast.se

Ägandedirektiv / Övergripande miljömål

  • Bolaget ska arbeta offensivt i sitt miljö- och klimatarbete. All om-, ny- eller tillbyggnation ska utgå från att minimera miljöpåverkan och ha energieffektiva lösningar enligt klimatplan.
  • Eskilstuna Kommunfastigheter har antagit Allmännyttans klimatinitiativ, ett gemensamt upprop att minska utsläppen av växthusgaser.

Specifika mål rörande energieffektivisering

  • Minska energianvändningen med 30 % (jämfört med 2007) för affärsområdet bostäder.
  • Hela bolaget ska vara fossilfritt 2030.
  • Minska energianvändningen med 20 % per kvm/år 2020 jämfört med 2009 för alla affärsområden.
  • Bolagskoncernen ska verka för att nå målet om minst 2,5 MW installerade solpaneler i kommunkoncernen av sin elanvändning från solel till 2020.

Årlig energianvändning

2021 2020 2019 2018
Specifik energianvändning (kWh/kvm, år) 116,0 121,0 123,0
Publicerad
Senast uppdaterad