För att bli medlem i BeBo ska organisationen ha som syfte att äga och/eller förvalta flerbostadshus, eller representerar organisationer som äger och/eller förvaltar flerbostadshus

Att vara medlem i BeBo kostar inget (BeBo har inga medlemsavgifter). Enda kostnaden uppkommer i samband med fysiska medlemsmöten då resa och eventuell övernattning bekostas av den egna organisationen. Varje år anordnas fyra medlemsmöten, varav två är fysiska. Som medlem förväntas man delta

Medlemmar förväntas medverka på medlemsmöten (så långt det är möjligt beroende på andra åtaganden) och aktivt bidra till diskussioner samt dela med sig av problemställningar och erfarenheter. Medlemmar förväntas också bidra till projekt och utredningar, t.ex. genom att ställa upp på intervjuer, dela med sig av mätdata, bistå med testobjekt m.m.

Utöver medlemsmötena drivs ett antal fördjupningsområden där deltagande sker efter intresse. Mötena i fördjupningsområdena är öppna även för andra aktörer än medlemmar.

Medlemskapet innebär:

  • medverka i frontlinjen vad gäller energieffektivisering i flerbostadshus
  • demonstrera och utvärdera ny teknik i sina byggnader
  • delta i utvecklingsprojekt inom de egna intresseområdena
  • tillfälle att nätverka, diskutera, lära och inspireras av andras kunskaper och erfarenheter
  • möjlighet att visa upp sitt energieffektiviseringsarbete vid seminarier, konferenser och på bebo.se
  • att ha en representant som medverkar vid medlemsmöten och hantera kommunikationen med nätverket
  • att vara ambassadörer för BeBo och sprida kunskap internt och externt om projektresultat, verktyg och hjälpmedel
  • möjlighet att påverka och utveckla BeBos inriktning och verksamhet genom att vara aktiva och delta i BeBos aktiviteter.

Kontakta Göran Werner för mer information.

Kontaktperson Göran Werner, WSP
Publicerad
Senast uppdaterad