Det som förväntas av medlemsföretag är en vilja att vara med och proaktivt bidra till att dela erfarenheter samt testa och utvärdera energieffektiviseringsåtgärder i demonstrationsprojekt i olika skala.

Syftet med medlemsmötena är för medlemsföretagens energiansvariga att mötas och diskutera gemensamma utmaningar, lösningar och erfarenheter. På medlemsmötena träffas ni som kollegor, utan att eventuella konkurrenssituationer som föreligger i verkligheten spelar in. Med inställningen att vilja dela med sig av både framgångar och motgångar från den egna vardagen, skapas ett öppet och tillåtande klimat. Syftet är också att samla fastighetsägare kring aktuella frågeställningar som medlemsföretagen önskar att utreda djupare genom förstudier eller projekt.

Fastighetsägare som ännu inte är medlemmar är också välkomna att delta på ett medlemsmöte som gäster, innan ett beslut om medlemskap. Kontakta Göran Werner för mer information.

Mot det beskriva syftet ovan, motiveras att vi tyvärr inte kan välkomna konsulter, studenter och journalister på medlemsmöten.

Kontaktperson Göran Werner, WSP
Publicerad
Senast uppdaterad