Förvaltaren är Sundbyberg stads egna fastighetsbolag.

Kontorsadress

Kontakt medlemsrepresentant

Fastighets AB Förvaltaren
Box 7510
174 07 Sundbyberg

Linus Karlsson
Vxl: 08 – 706 91 80
www.forvaltaren.se

Ägandedirektiv / Övergripande miljömål

Förvaltaren övergripande miljömål är att vara klimatneutrala i den löpande verksamheten och minska energianvändning. Förvaltaren har som mål att ha en klimatneutral verksamhet till 2020 och minska användningen av energi och bränslen så långt det är möjligt där förnybara bränslen ska vara förstahandsvalet.

Specifika mål rörande energieffektivisering

Förvaltarens mål är att minska energianvändningen med 30 % till 2030 jämfört mot referensår 2007. Målet till 2030 är att energianvändningen ska ligga på 117 kWh/kvm Atemp, år.

Vägen dit

Klimatpåverkande utsläpp i värdekedjan ska minskas genom aktiviteter kopplat till inköp, leverantörer och entreprenörer samt genom stöd till hyresgäster.

Årlig energianvändning

2021 2020 2019 2018
Specifik energianvändning (kWh/kvm, år) 137,0 141,0

Publicerad
Senast uppdaterad