Kopparstaden är Faluns allmännyttiga bostadsbolag. Kopparstaden äger och förvaltar ca 6 000 lägenheter, 280 lokaler och 610 uthyrningsförråd i Falun. Alla lägenheter och lokaler är hyresrätter.

Kontorsadress

Kontakt medlemsrepresentant

Kopparstaden AB
Box 1985
791 19 Falun

Kenneth Ahlström
Vxl:023-458 00
www.kopparstaden.se

Ägandedirektiv / Övergripande miljömål

Kopparstaden ska bidra till en långsiktigt hållbar och kretsloppsanpassad utveckling, genom minskad miljöpåverkan av den yttre miljön och bostadsmiljön i vår verksamhet.

Specifika mål rörande energieffektivisering

Målet är att 2016 ligga på 127 kWh/kvm och år vilket skulle innebär en minskning med 20 % sedan 2007.

Vägen dit

Kopparstaden når ekologisk hållbarhet genom att ständigt arbeta med att minska förbrukningar, att producera egen vindkraftsel och minimera miljöbelastningen vid byggande.

Årlig energianvändning

Total energianvändning (värme och el) per kvadratmeter uppvärmd yta är det mått Kopparstaden valt för sitt energiarbete.

2021 2020 2019 2018
Specifik energianvändning (kWh/kvm, år) 121,2 122,8 123,2 120,0
Publicerad
Senast uppdaterad